Degenerace čípků sítnice

Achromatopsie, denní slepota

CD

Degenerace čípků sítnice (také Achromatopsie) je onemocnění charakterizované ztrátou funkce čípkových fotoreceptorů, které má za následek denní slepotu, úplnou barvoslepost a sníženou centrální zrakovou ostrost. Příčinou tohoto onemocnění je delece zahrnující několik genů, včetně klíčového genu CNGB3.

Toto onemocnění postihuje zejména plemena arktické linie jako je sibiřský husky nebo aljašský malamut.

Dědičnost je autozomálně recesivní.

Pro plemena

Australský ovčák, Sibiřský husky,

Gen a mutace

CNGB3 delece

1190 Kč

1190 Kč