Trpaslictví

Nanismus

DWARF

Trpaslictví neboli nanismus je onemocnění, které se projevuje trpasličím vzrůstem psů a je způsobeno zakrněním hypofýzy (podvěsek mozkový) s následným nedostatkem tvorby růstových hormonů. Trpaslictví je autosomálně recesivně dědičná choroba, nemoc se tedy projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů.

Onemocnění je způsobeno delecí 7bp repetice v intronu 5 genu LHX3, u jednoho německého ovčáka byla prokázána inzerci trinukleotidové sekvence ACA v exonu 5 téhož genu.

GenoCan detekuje obě mutace vedoucí ke vzniku trpaslictví.

Pro plemena

Československý vlčák, Německý ovčák, Saarloosův vlčák,

Gen a mutace

LHX3, c.622-37-31del, c.545_547dupACA

1190 Kč

1190 Kč