Progresivní retinální atrofie rcd4

PRA-RCD4

Progresivní retinální atrofie rcd4 je oční onemocnění, které se dědí autozomálně recesivním způsobem. Onemocnění vede u psa k degeneraci fotoreceptorových buněk sítnice. Klinicky se onemocnění projevuje poruchou vidění za šera, defekty zorného pole a abnormalitami v elektroretinogramu. Onemocnění může progredovat až do slepoty. PRA se nedá vyléčit a jediným způsobem, jak onemocnění předejít, je křížení psa a fenky, kteří nejsou přenašeči mutace.

Pro plemena

Irský setr, Pudl střední, Pudl velký, ...další plemena,

Gen a mutace

C17H2orf71; c.3149_3150insC

1190 Kč

1190 Kč