X-vázaná progresivní retinální atrofie

XLPRA1

Progresivní retinální atrofie vázaná na chromozom X (XLPRA1) je dědičné oční onemocnění postihující psy. XLPRA1 vzniká v důsledku degenerace fotoreceptorových buněk sítnice, které jsou důležité pro vidění za šera, respektive za jasného světla.

Psi jsou tímto onemocněním postiženi častěji než feny.

Genetické testování může pomoci objasnit, zda pes trpí touto chorobou nebo jiným dědičným onemocněním oka.

Pro plemena

Sibiřský husky,

Gen a mutace

RPGR, c.1028_1032del

1190 Kč

1190 Kč